Natuurgeneeskunde en astrologie

7 augustus 2012

Door: Ria Teeuw

Dat astrologie en natuurgeneeskunde nauw met elkaar verbonden zijn geweest, is maar bij weinigen bekend. Om wat preciezer te zijn, in de vroege Middeleeuwen waren de twee disciplines eigenlijk één. Elke arts moest astrologie hebben gestudeerd. Dat veranderde allemaal rond het jaar 1500 toen de Verlichting z’n intrede deed. Geleidelijk aan verdween astrologie in de occulte hoek. Jammer, want nog steeds denkt een groot deel van de mensen bij astrologie aan toekomst voorspellen en het inzicht of je al dan niet op korte termijn een vermogen vergaart of de ideale partner tegenkomt.

Dit soort clichés doen het vak helaas geen recht. Het westerse wetenschappelijke denken splitste het vak op in astrologie en astronomie en richtte zich vervolgens uitsluitend op het laatste omdat die te bewijzen viel. Hoewel in Nederland de stroming nauwelijks nog bestaat, is medische astrologie wel altijd blijven bestaan. De Academie voor Geneeswijzen in Bloemendaal heeft het vak jarenlang op het lesprogramma gehad als verplicht onderdeel van twee jaar, maar heeft het enkele jaren geleden afgeschaft.

Meer informatie:
www.ishtar.nl
www.mcna.nl

Het hele artikel is te lezen vanaf pagina 57 van het VNGK 5/12.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.