Omgaan met suïcidaliteit

20 Apr, 2021

Door Marlene van Lier

Veerkracht gaat over kunnen verwelkomen van emoties, positief en negatief, die nu eenmaal bij steeds veranderende situaties van het leven horen. In plaats van je tegen een situatie te verzetten, neem je het besluit dat je hiermee gaat leren leven, hoe pijnlijk het ook is. Maar wat als je dit niet kunt? Als een veranderende situatie vraagt om meebewegen maar veerkracht ontbreekt, dan kunnen mensen suïcidaal worden. Een kwart van de Nederlanders overweegt ooit in zijn leven suïcide. Hoe ga je hierover in gesprek?

Mensen die een geslaagde suïcide plegen, verschillen statistisch gezien van mensen die een suïcidepoging doen. Zo zijn mensen die een geslaagde suïcide plegen vaker man, ouder dan 50, gescheiden of alleenstaand of pas weduwnaar geworden. Mensen die een suïcidepoging doen zijn vaker jong (15-40 jaar) en vrouw.1 Daarnaast verschillen intentie en doel van mensen die suïcide plegen ten opzichte van mensen die een suïcidepoging doen. Mensen die door suïcide zichzelf bewust willen doden, beogen vaak onbewust een verandering in hun leven. Mensen die een suïcidepoging doen willen niet daadwerkelijk dood, maar geven met hun daad een Cry for Help of een Cry of Pain aan. Hieronder leg ik de verschillen verder uit en geef ik handvatten om met beide groepen om te gaan.2

Omdat het doel van een suïcide of een suïcidepoging niet altijd de dood is, heeft de term ‘suïcide’ de voorkeur boven ‘zelfmoord’ of ‘zelfdoding’. Suïcide drukt de verwonding aan het lichaam uit, zonder daarbij de dood als vaststaande intentie of uitkomst te impliceren. Daarnaast kleeft er een bezwaar aan het woord ‘zelf’ in zelfmoord of zelfdoding. Want welk zelf wordt er eigenlijk gedood? Het biologische zelf, dus het lichaam, in geval van uitzichtloos lijden bij een terminale ziekte? Of het sociale zelf bij mensen die zich buitengesloten voelen door hun omgeving? Of het psychologisch zelf bij iemand die lijdt door veranderingen in het leven? En kun je je hogere Zelf eigenlijk wel doden?

Lees het gehele artikel vanaf pagina 28 in het VNIG 3/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 22 maart 2021, van www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/27/1-811-zelfdodingen-in-2019.
2. R.F.W. Diekstra. Over suïcide. Zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening. 1981. Alphen aan de Rijn: Samsom. ISBN: 9014029748
3. K. Postelmans. Hulp bij zelfdoding voorkomt zelfdoding. (2006). Geraadpleegd op 22 maart 2021, van www.kennislink.nl/publicaties/hulp-bij-zelfdoding-voorkomt-zelfdoding.
4. A.J.F.M. Kerkhof, E. Arensman, J. Neeleman, & E.J. de Wilde. (1 december 2003). Suïcide en Suïcidepreventie in Nederland. Achtergronddocument bij het Nationaal Actieplan Suïcidepreventie. Ivonne van de Ven Stichting en de Depressiestichting. Geraadpleegd op 22 maart 20121 , van https://www.researchgate.net/publication/225101298_Suicide_en_suicidepreventie_in_Nederland.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter