RBCZ-enquête over complementaire en reguliere samenwerking

16 Feb, 2023

Door Armelle Demmers

Het kwaliteitsregister RBCZ, voor minimaal hbo-opgeleide complementair therapeuten, hield afgelopen zomer een enquête over samenwerking met reguliere zorgverleners onder haar aangesloten therapeuten. Dit artikel beschrijft de resultaten ervan.

De enquête is een verlenging van het lopende COCOZ-proeftuinproject waarbij in drie proeftuinen kennis uitgewisseld wordt tussen reguliere en complementaire zorgverleners over mogelijke indicaties voor samenwerking. Deze proeftuinen zijn gestructureerd en onderzoekend van aard. Daarnaast bestaan er ‘onzichtbare’ proeftuinen, namelijk die waarvan we weten dat er al samengewerkt wordt met reguliere zorgverleners. Maar we weten niet bij welke indicaties en bij welke therapieën de samenwerkingen succesvol zijn. RBCZ wil uiteindelijk transparant maken waar succesvolle samenwerkingen zijn, om daar kennis uit op te doen voor de zorg. De enquête bestond uit drie verkennende vragen en had als doel te weten te komen welke behoefte er is aan samenwerking met reguliere zorgverleners, hoeveel therapeuten doorverwijzingen krijgen van reguliere zorgverleners en met welke reden, en welke reguliere zorgverleners doorverwijzen naar therapeuten.

Op de eerste vraag Krijgt u doorverwijzingen van reguliere zorgverlener(s)? hebben in totaal 1.670 therapeuten gereageerd. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Alleen bij het invullen van een ja-antwoord kon verder gegaan worden met vraag 2, waarop 1.073 respondenten reageerden. Hieruit blijkt dat 1.073 respondenten doorverwijzingen krijgen van reguliere zorgverleners, dat is 64 procent van het totaal.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 36 in het VNIG 2/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; (2022). Integraal Zorg Akkoord - Samen werken aan gezonde zorg. (September), 6.
2. Kloosterman, R. (2019). Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen - statistische trends. Cbs, 1–29.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter