Talent voor het wonder

10 juni 2016

Door: Geeske Lanting

Willem Glaudemans is een multitalent: hij schildert, vertaalde, schrijft boeken, geeft lezingen en trainingen, begeleidt en inspireert. Vanuit de vraag om niet in de wirwar van al deze gaven verstrikt te raken, ontstond als vanzelf ‘Het Talentenspel’, waarmee hij inmiddels velen heeft geholpen hun missie te vinden. Een andere belangrijke pijler in zijn leven is ‘A Course in Miracles’, een spiritueel levensboek dat hem blijvend inspireert. Op zoek naar de rol van het onderbewuste in beide onderwerpen scheren we langs begrippen als het ego, onze levensmissie, de innerlijke leiding ofwel de Heilige Geest. Abstracte thema´s die Glaudemans moeiteloos vertaalt naar het leven in het hier en nu. En hij past toe wat hij belijdt: helder, praktisch en met humor.

Volgens Willem Glaudemans zijn het niet zozeer onbewuste, maar eerder bóvenbewuste motieven geweest die het boek ‘Een cursus in wonderen’ en ‘Het Talentenspel’ in zijn leven brachten.‘Rond 1985 was ik een echte wetenschapper en druk bezig met mijn proefschrift. Maar ik volgde in die tijd ook een cursus bij Elisabeth Kübler-Ross over stervensbegeleiding. Daar is voor mij iets opengegaan en is er een diepe verbinding met de spirituele dimensie gemaakt. Sindsdien is het zo dat ik eerst iets maak, ik bedenk het niet. Dan zie ik pas wat ik gedaan heb. Dat is voor mij ook de goede volgorde. Het komt voort uit een ander niveau. De ratio – die heb ik natuurlijk niet weggegooid – zit wat mij betreft achter op de koets en niet voor op de bok.’ Zo kwamen ook ‘Een Cursus in Wonderen’ en ‘Het Talentenspel’ in zijn leven.

Meer informatie: www.willemglaudemans.nl en www.talentenspel.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 38 in het VNGK 4/16.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.