The Berlin Agreement

24 juni 2019

Door Fleur Kortekaas

Tijdens het World Congress on Integrative Medicine & Health (WCIMH) (mei 2017, Berlijn), werd de zogenaamde Berlin Agreement gepresenteerd. Het beleidsstuk – voorafgaand aan het congres opgesteld door een grote groep belanghebbende partijen (zie kader) – omschrijft de grondslagen en doelen van Integrative Medicine. Het stuk vormt een koersbepaling en uitgangsdocument voor zorgprofessionals in de integrale geneeskunde en geeft wereldwijd richting aan initiatieven op het gebied van integraal werken. Dit jaar wordt een volgend congres gehouden in Spanje, reden om hieronder de doelen van de Berlin Agreement nog eens op te halen.

WCIMH-voorzitter Brinkhaus sprak in Berlijn: ’We zijn deel van een wereldwijde beweging die de gezondheidszorg wil hervormen naar een systeem waarin ruimte is voor meerdere geneeswijzen en waar respect is voor verschillende filosofische grondslagen’.
Het WCIMH-congres werd met een indrukwekkende videoboodschap geopend door de Director General van de WHO, dr. Margaret Chan. De Wereldgezondheidsorganisatie is pleitbezorger voor de integratie van veilige en effectieve traditionele gezondheidsdiensten in de gezondheidszorg. De video van het openingswoord van dr. Chan is beschikbaar via www.ecim-iccmr.org.
De WHO staat volledig achter de integratie van traditionele en complementaire behandelwijzen en roept overheden en particuliere instellingen op evidence-informed integrale gezondheidszorg op te nemen, te onderzoeken, te financieren en te steunen ter versterking van het huidige gezondheidszorgmodel.

Akkoord van Berlijn
Met dit Akkoord van Berlijn neemt ieder van ons het op zich om naar beste kunnen het volgende in de praktijk te brengen:

 • Toon zelf gezond gedrag
  Ons vermogen gezondheid en welzijn te verbeteren, is niet alleen van toepassing op onze sociale en professionele praktijkvoering, maar net zo goed op zorg voor eigen gezondheid en veerkracht. We streven daarom ook naar persoonlijk gezondheidsbevorderend gedrag.
 • Betrek patiënten
  De belangrijkste strategie om gezondheid te bereiken of te behouden, is de patiënt zelf bij gezondere leefstijlkeuzes te betrekken. Daarom zullen we vaardigheden ontwikkelen om patiënten te motiveren de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen, hun veerkracht te versterken en de regie te voeren over het eigen helings- en genezingsproces. Omdat natuurlijke processen als gids dienen in de verbetering van welzijn, lichten we patiënten voor over en stimuleren we hun participatie in activiteiten die gericht zijn op bescherming en behoud van de natuurlijke omgeving.
 • Bevorder multidisciplinaire samenwerking en teamzorg
  Omdat geen enkele zorgprofessional over alle antwoorden beschikt die een patiënt van nut kunnen zijn, zoeken we als behandelaar nauwe werkrelaties met professionals in andere disciplines van zorg. Zo kunnen we de patiënt snel en efficiënt voorzien van de juiste zorg door de juiste behandelaar en werken we samen met deskundigen die een aanvulling vormen op de door ons gegeven behandeling. Op die manier zullen we samenwerken en continu onze kennis van, bewustzijn over en betrokkenheid bij andere vormen van zorg verbreden.
 • Herken het belang van traditionele geneeswijzen in de wereldgezondheidszorg
  Omdat op de meeste plaatsen in de wereld de voornaamste toegang tot gezondheidszorg bestaat uit traditionele medische producten, diensten en behandelaren, is het belangrijk wereldwijd te investeren in de ontwikkeling van de beste praktijkmethoden binnen deze diverse traditionele geneeswijzen. Dit ondersteunt een veilige en effectieve inzet van die methoden en opent wegen voor integratie met de biomedische gezondheidszorg.
 • Leg je toe op dialoog en praktijkvoering vanuit empirisch verkregen wetenschappelijk bewijs
  We weten dat een groot deel van het geneeskundig handelen niet berust op een hoge kwaliteit van bewijsvoering. Daarom zoeken we effectievere manieren om polariserende dialogen te vermijden en samenwerking te stimuleren vanuit ons collectieve vermogen om optimale evidence-informed integrale zorg te onderzoeken, te creëren en te operationaliseren.
 • Moedig onderzoek vanuit de systeembenadering aan
  Vanuit toewijding aan een gezondheidsvisie die respect heeft voor de hele mens, promoten we de ontwikkeling van onderzoeksmethoden, financiering en verspreiding van onderzoeksresultaten die betrekking hebben op chronische ziekten. Deze kunnen vaak het beste worden opgelost door een systeembenadering van de hele persoon in zijn omgeving. Centraal daarin staat onderzoek naar kosteneffectiviteit.
 • Stimuleer samenwerking
  Gezien de beperkingen en de schade die kan voortkomen uit geïsoleerd opererende beroepen en belanghebbenden, dagen we onszelf en de professionele organisaties en verenigingen waar we onderdeel van zijn uit ons toe te leggen op projecten en initiatieven die respect, samenwerking en begrip tussen disciplines van zorg, tradities, beroepen en belanghebbenden bevorderen.
 • Verbind klinische zorg met preventieve, gemeenschaps- en volksgezondheidszorg
  Klinisch medische hulp vertegenwoordigt slechts tien tot twintig procent van de factoren die bijdragen aan de gezondheid van een gemeenschap. Daarom zijn we actief betrokken bij creatieve manieren om preventieve en leefstijlaspecten in onze praktijkvoering te versterken en onze praktijk en patiënten te verbinden met publieke en volksgezondheidsinitiatieven en -middelen op dit gebied.
 • Word drijvende kracht achter verandering
  Omdat een disbalans in sociale, omgevings-, economische en politieke structuren van grote invloed is op de gezondheid van burgers, willen we gelijkheid tussen burgers bevorderen. Om ons eigen werk te bekrachtigen, willen we dichter en op meer constructieve wijze samenwerken met andere beroepen, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties, particuliere en niet-commerciële bedrijven, ten behoeve van de bevordering van integratieve gezondheid en geneeskunde. Door deze persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden op ons te nemen, kunnen we individuele patiëntenzorg verbeteren en een positieve invloed hebben op de randvoorwaarden voor lokale en mondiale gezondheidszorgstelsels, ten behoeve van een optimale gezondheid van individuen, gemeenschappen en de planeet die we dienen.

Van 13 tot 15 september aanstaande wordt het volgende (twaalfde) Europese Congres voor Integrale Geneeskunde gehouden in Barcelona. De Spaanse Vereniging voor Integrale Geneeswijzen (SESMI) organiseert dan in samenwerking met de Europese vereniging voor Integrale Geneeswijzen (ESIM) een boeiend programma. Het congres is bedoeld voor artsen en therapeuten werkzaam in de natuurlijke en integrale gezondheidszorg. Meer informatie treft u op www.ecim2019-barcelona.sesmi.es

Het gehele document ‘WCIMH 2017 – Berlin Agreement – Version April 16, 2017’ is in te zien op www.european-society-integrative-medicine.org