Verlangen naar geluk

11 Aug, 2021

Door Marlene van Lier

Ieder mens verlangt ten diepste naar geluk. Sommige vormen van geluk zijn zoet in het begin en bitter aan het eind. Iets wat ons suikerzoet verlokt kan wrange vruchten opleveren als we bijvoorbeeld ziek worden van roken. Andere vormen van geluk zijn bitter in het begin maar zoet aan het eind, bijvoorbeeld als we na een moeilijke studie dat felbegeerde diploma behalen. De juiste keuze maken tussen onze vele verlangens is niet gemakkelijk. Wat is het verschil tussen een verlangen waardoor je dichter bij jezelf komt en een verlangen waardoor je verder van huis raakt? En hoe onderscheid je beide soorten verlangens?

Onze belevingswereld wordt gevormd door een samenspel aan innerlijke tegenstellingen. Deze tegenstellingen zijn het resultaat van de dynamische relatie tussen het Zelf en het Ik. Het Zelf is onze ware natuur en het Ik is ons ego dat we in de loop van ons leven vormen uit bescherming tegen kwetsing en gevaar.

Vanuit het ware Zelf zijn er twee psychologische basisbehoeften die universeel zijn en in gelijke mate belangrijk voor welzijn en gezondheid: de behoefte aan zelfbevestiging of zelfrealisatie en de behoefte aan verbinding met iets of iemand anders. De behoefte aan zelfbevestiging of zelfrealisatie wordt vervuld door gevoelens van autonomie en competentie. De vrijheid om zelf iets van je leven te maken, erkennen wat belangrijk voor je is en dit realiseren, een authentieke levenswijze ontwikkelen waarin ook het welzijn van je lichamelijke bestaan vervuld wordt. Door dit te realiseren voldoen mensen – waar ook ter wereld – aan belangrijke basisvoorwaarden om gevoelens van vervulling en geluk te ervaren. Tegelijkertijd is de tweede psychologische basisbehoefte, de behoefte aan verbinding met iets of iemand anders, even belangrijk. Een gevoel van verbinding kan ontstaan in een vervulde liefde met een ander mens of een dier, maar ook door kunst, muziek, literatuur of een persoonlijke band met een hogere macht. Als we ons verbonden weten dan voelen we dat we erbij horen, dat we van betekenis zijn, we voelen ons getroost en weten dat de ander solidair is met ons en dat we op diegene of datgene kunnen vertrouwen. Als aan beide psychologische basisbehoeften is voldaan, dan voelen mensen zich gelukkig.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 30 in het VNIG 5/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Jean Klein. Be Who You Are. (2006). Oakland, California: Non-Duality Press. ISBN 9780955176258
2. Margriet Wentink. Je verlangen, dwaallicht of kompas? Over verlangens, innerlijke verdeeldheid en vervulling. (2014). Eeserveen: Mens! ISBN: 9789460151316

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter