Wat heb ik er eigenlijk aan?

22 oktober 2018

Door: Karin de Jonge

Herken je dit? Je maakt in januari de jaarlijkse financiële balans op, ziet de lidmaatschapsfactuur van je beroepsorganisatie en denkt: ‘Wil ik die kostenpost nog wel? Zorgverzekeraars vergoeden steeds minder, wat heb ik eigenlijk aan dat lidmaatschap?’ Natuurlijk, als ondernemer moet je altijd een goede afweging maken tussen alle kosten en baten. Het moment waarop je de lidmaatschapsfactuur onder ogen krijgt is echter, op zijn zachtst gezegd, niet het meest handige moment voor een afgewogen beslissing. Daarom zetten we voor- en nadelen van lidmaatschap op een rijtje, zodat je dit op een rustig moment onder de loep kan nemen. Natuurlijk ook bedoeld voor collega’s die lidmaatschap van een beroepsorganisatie overwegen.

De termen beroepsvereniging en beroepsorganisatie worden vaak door elkaar gebruikt, maar wat houden ze in? Een beroepsorganisatie wordt gedefinieerd als een georganiseerde groep mensen met hetzelfde beroep. Bij een beroepsvereniging gaat het om een beroepsorganisatie, waarvan de organisatievorm een vereniging is, en waarbij de leden dus de baas zijn. Het bestuur doet beleidsvoorstellen, maar uiteindelijk hebben de leden het voor het zeggen. Bij beroepsorganisaties die een andere organisatievorm hebben (meestal een stichting) neemt het bestuur de beslissingen, en hebben de leden dus minder zeggenschap. Het merendeel van de beroepsorganisaties in de complementaire zorg is trouwens een vereniging. Zo zijn van de 35 bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) aangesloten beroepsorganisaties er 31 een vereniging.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 26 in het VNIG 6/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

www.rbcz.nu
www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties