Werken vanuit het hart

11 april 2013

Door: Erik Ouwerkerk

In het therapeutische werkveld wordt de dynamiek tussen de cliënt en de therapeut aangeduid met het begrip overdracht. Op zaterdag 24 november maakt Riekje Boswijk- Hummel in Baarn middels een lezing aan natuurgeneeskundig therapeuten duidelijk wat dat precies inhoudt. Met behulp van humor, voorbeelden uit de praktijk en een actieve deelname van de aanwezigen, wordt duidelijk dat er psychologisch veel meer speelt tussen cliënt en therapeut dan we meestal denken. Door meer zicht te krijgen op de eigen rol en die van de cliënt kan de behandeling zuiverder verlopen, vertelt Riekje. Maar ze maakt de praktijk niet mooier dan het is: overdracht zal altijd een rol spelen en alleen met eigen inzet zal die rol steeds kleiner worden.

Ze brengt haar boodschap niet streng maar met een glimlach. Het is juist die milde en oprechte benadering die haar tot zo’n geliefde spreker maakt.

Overdracht
Voor een zaal van ongeveer tachtig natuurgeneeskundigen benadrukt Riekje het maar meteen: ‘Er is altíjd sprake van overdracht, of het nu gaat om een liefdesrelatie of omgang met collega’s. Maar de relatie tussen cliënt en therapeut (‘vanwege mijn achtergrond ben ik het gewend zo te noemen maar je kunt het natuurlijk ook hebben over een dokter-patiëntrelatie of iets dergelijks’, zegt Riekje) is anders van aard. De cliënt is ziek, zit niet lekker in zijn vel en kan zijn probleem niet zelf of binnen zijn eigen omgeving oplossen. Hij is kwetsbaar, heeft hulp nodig en vertrouwt daarbij op jou. De relatie is dus niet gelijkwaardig. Daar is niets mis mee, maar je moet er wel verantwoordelijk mee om kunnen gaan.’

Meer informatie:
www.centrumboswijk.nl

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 23 in het VNGK 3/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.