Wie zijn de makers van dit blad?

15 Dec, 2022

Door Fleur Kortekaas en Els Smits

Het complementaire werkveld is boeiend, belangrijk en heeft een veelbelovend potentieel de gezondheid van mensen blijvend te versterken. In dit veld bedoelen we met gezondheid het geheel: lichaam én geest, zelfherstellend vermogen én basisbioregulatiesysteem, energetisch én fysiologisch. Om dit werkveld van vakinformatie te voorzien is het cruciaal hiervan doordrongen te zijn. En verspreiding van vakkennis op onafhankelijke wijze en vooral op professioneel niveau te verzorgen. Dat is wat de complementair therapeut verdient en nodig heeft.

De complementair therapeut zien voor wat zij is en kan, aansluiten bij het niveau en de kennisbehoefte van de therapeut. Dat ziet Uitgeverij Arcturus, de uitgever van het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg en van het vaktijdschrift OrthoFyto, als haar belangrijkste opdracht. Arcturus zet zich dagelijks in vanuit een diep besef van verantwoordelijkheid om relevante, onafhankelijke en accurate vakinformatie aan te bieden.
Vakinformatie over het holistisch perspectief, over een brede kijk op gezondheid, over werken vanuit principes van het zelfgenezend vermogen en over erkenning van het bestaan van energetische krachten en de verbinding tussen lichaam en geest. Waarbij we uitgaan van de helende vermogens in de behandelrelatie, de helende vermogens vanuit de natuur om ons heen en waar we gedegen kennis over verspreiden. Als we dit in je ogen onvoldoende doen, mag je ons hierop aanspreken.

We delen als uitgeverij ook het enthousiasme over de mogelijkheden die deze vorm van gezondheidszorg kan bieden voor onze cliënten en voelen de drang dat dit wordt opgenomen in de vergoede zorg. Samenwerken, multidisciplinair werken, doorverwijzen binnen integratieve geneeswijzen zijn thema’s die als rode lijn door het Vakblad lopen.
Binnen het onlangs ondertekende Integraal Zorgakkoord worden knelpunten in het huidige zorgsysteem benoemd. We kennen ze en komen ze dagelijks tegen in de praktijk. Annelies van Scheppingen schrijft hierover in het artikel over Positieve Gezondheid in deze editie van het Vakblad : ‘In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt door de stijgende zorgkosten, verminderde toegankelijkheid en het verhoogde risico op kwaliteitsvermindering steeds meer ingezet op preventie en ondersteuning, waaronder het bevorderen van een gezonde leefstijl en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. Hierin krijgen niet-medische partijen en gemeenten een steeds grotere rol.’ Hier liggen belangrijke kansen en mogelijkheden voor erkende integratie van ons werk in het zorgsysteem.

Verschillende beroepsverenigingen in dit werkveld hebben een collectief (verenigings)abonnement op onze vaktijdschriften. Vanuit dat collectieve commitment faciliteren zij de verspreiding van vakkennis naar zowel psychosociaal als lichaamsgericht werkende complementair therapeuten in het Nederlandse en Vlaamse taalgebied. Vertegenwoordigers van de grotere beroepsverenigingen met verenigingsabonnement nemen zitting in onze tweemaandelijkse redactieraad en adviseren ons rondom de vakinhoud en vormgeving van iedere editie. Als redactie leunen we op de wijze raad en suggesties van onze redactieraadsleden. Ze vertegenwoordigen de lezers vanuit hun verengingen en geven op positief kritische manier feedback als ze vinden dat het Vakblad niet-passende informatie aanbiedt.

Wie zijn dat dan, de makers van de bladen van Arcturus? We stellen ons voor met een foto die onlangs op de IT-beurs in Houten is gemaakt.
Gerrit van Bemmel is de uitgever en eigenaar van Uitgeverij Arcturus. Gerrit voelt zich het beste op zijn plek als hij op de achtergrond faciliteert. Vergis je niet; hij heeft ruime ervaring in de uitgeverswereld. Hij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de uitgeverij, maar bemoeit zich niet met de inhoud van de vaktijdschriften. Hij vertrouwt op de redacteuren en auteurs, en op de adviezen van de redactieraad. Gerrit geeft daar alle ruimte en middelen aan die nodig zijn. Alleen op verzoek geeft hij zijn mening. Ondanks deze bescheidenheid is hij een man met een missie.
Zijn rechter- en linkerhand is Tom van Bemmel. Tom verzorgt alle werkprocessen van het zakelijk deel van de uitgeverij. Van de websites, social media tot en met de klantenadministratie: Tom is de zogenaamde spil in het web. Hij is bijzonder opmerkzaam, vriendelijk en nauwgezet en heeft ons als redactie behoed voor menige uitglijder. Tom en Gerrit krijgen ondersteuning vanuit Singapore, waar Jelle Ribberink woont en werkt. Jelle verzorgt op zijn kenmerkende vriendelijke en aandachtige wijze de sales en alle advertentiecontacten.
Els en Fleur staan door hun betrokkenheid bij de inhoud van de bladen wat meer in de spotlight, onze foto’s en namen komen regelmatig terug bij redactionele bijdragen. René de Vos voert de eindredactie van OrthoFyto uit. Zijn scherpe geest en enorme werkervaring maken de medisch technische teksten van OrthoFyto glashelder en toegankelijk. Jeroen Martens maakt als grafisch vormgever de vaktijdschriften op, zijn creativiteit en geoefend oog brengt al ons werk naar het eindresultaat toe.

Juist in een tijd van crisis staat vakkennis onder druk: leden en verenigingen bezuinigen op abonnementen en redactieprocessen verlopen goedkoper als aan commerciële belangen van adverteerders wordt toegegeven. Loepzuivere onafhankelijke informatie, dat vinden we van essentieel belang om dit vak te versterken. Een voorwoord van Fleur in OrthoFyto illustreert heel goed onze werkwijze (zie kader). Door gedegen ons vak te verstaan, blijven we professioneel in ons zorgaanbod. Betrouwbare en onderbouwde vakkennis ligt hieraan ten grondslag. Als hoofdredacteuren hebben wij de opdracht maar ook het geluk dat we de verspreiding van vakkennis via de twee vakbladen van de Uitgeverij Arcturus mogen verzorgen.

Meer informatie: www.vnig.nl, www.orthofyto.com

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter