Psychische problemen en het immuunsysteem

21 Aug, 2017

Door: Krijn Koetsveld

In dit blad wisselen artikelen rond Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PsBK) elkaar af. Alsof we – in navolging van de filosoof Descartes (17e eeuw) – lichaam en geest gescheiden houden. Met zijn uitspraak ‘ik denk, dus ik besta’ vond Descartes het dualisme uit. Daarmee werd hij een van de belangrijkste grondleggers van de westerse cultuur. Hij durfde zeker te zijn van het bestaan van de geest – je kan immers denken. Van het bestaan van het lichaam was hij niet zo overtuigd, omdat je je lijf alleen via je geest kan waarnemen. Zo scheidde hij lichaam en geest. En dat doen we als cultuur nog steeds. Dat maakt het tot een uitdaging om een psychosociale benadering van het immuunsysteem te onderzoeken.

Onlangs deed ik mee aan een workshop van mijn dochter en daar konden we op gevoel onze positie in de groep opzoeken. Daarna vertelde ze welke plek dit volgens de oude Stamtradities is. Mijn positie bleek die van de rebel, de vernieuwer. Heel herkenbaar. Ik heb altijd vragen gesteld. Lastige vragen, moeilijke vragen: klopt het wel wat we zien, denken, geloven? Dat doe ik nu ook weer met deze serie artikelen over hoe de zienswijzen rond de PsBK steeds meer verschuiven. Misschien lijk ik wel wat op Descartes, die van het twijfelen zijn filosofische methode maakte. Ik twijfel nog steeds, maar inmiddels ook aan Descartes’ conclusies…

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding: Zijde, van der, L. Evocircadian care, 2011. Zijde, van der, L. De evocircadian code deel 3: Eb en vloed van hormonen. 2011. Wiley, T.S. Lights out: Sleep, sugar and survival, 2001.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter