Psychoses en spiritualiteit

20 Apr, 2022

Door Merel de Waard

Mensen met psychoses ervaren vaak een duidelijke overlap met spirituele ervaringen.1,2 Wat in de reguliere zorg wordt gezien als hallucinatie, kan worden ervaren als een visioen, een waarneming van energie of een aanwezigheid in een andere dimensie. Stemmen kunnen een gevolg zijn van overprikkeling of van hersenprocessen, maar kunnen ook ervaren worden als behorend bij negatieve of positieve entiteiten, niet-geïntegreerde zelfdelen of echo’s van ouderstemmen uit de jeugd. Cliënten met psychoses vinden momenteel weinig ruimte voor hun spirituele ervaringen bij de reguliere zorg.1,2 Voorlopige resultaten uit onderzoek naar psychose en energetische therapie laten zien waar ze wél terecht komen: bij complementair behandelaars.

Verschillende psychiaters en spiritueel denkers hebben sinds de jaren ’60 het concept van de ‘spirituele noodtoestand’ beschreven. Dit is een toestand van existentiële verwarring, veroorzaakt door een levenscrisis of een spirituele ervaring. Wordt de crisis goed doorleefd, waar nodig met de juiste begeleiding, kan de transformatie buitengewoon helend en bevrijdend zijn en de cliënt kan een nieuwe zin vinden in het leven en een diepere verbinding met zichzelf, de spirituele wereld en de mensen om zich heen.3
Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven, therapeut en ervaringsdeskundige, tekenden traditionele inzichten op over spiritueel ontwaken en psychoses. Ze beschreven een energetisch proces, waarbij het reservoir van levensenergie, de kundalini, aan de onderkant van de ruggengraat vrijkomt en opstijgt. Gebeurt dit te snel en te plotseling, dan kan dit leiden tot een toestand waarbij de energie het lichaam geheel of gedeeltelijk verlaat.4 Anodea Judith beschrijft hetzelfde proces in andere woorden, waarbij gesloten lagere energiecentra een te grote lading veroorzaken in het zesde en zevende energiecentrum. Dit veroorzaakt hallucinaties en verwarring.5 Hun werk laat zien dat een psychose minstens gedeeltelijk een energetisch fenomeen is en niet (uitsluitend) een hersenaandoening.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 32 in het VNIG 3/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Ouwehand, E. (2020). Mania and meaning; a mixed methods study into religious experiences in people with bipolar disorder: occurrence and significance. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
2. Van Spronsen, M., Van Os, J. (2021). We zijn God niet; pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Tielt: Lannoo
3. Grof, S., Grof, C. (Reds.). (1989). Spiritual emergency: when personal transformation becomes a crisis. New York: Tarcher Putnam
4. Kampschuur, P., Van Beckhoven, A. (2009). Spiritualiteit en energie; de kundalini-kwestie. Nieuwerkerk a/d IJssel: Milinda Uitgevers
5. Judith, A. (2017). Handboek chakra psychologie; zelfverwerkelijking in zeven stappen. Haarlem: Altamira
6. Van der Gaag, M., Staring, T., Valmaggia, L. (2012). Handboek psychose; theorie, diagnostiek en behandeling. Amsterdam: Boom
7. De Waard, B.C. (2022). Mijn geest is als los zand in de wind; psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief [Ongepubliceerd manuscript]. Utrecht: Expertisecentrum Energetische Geneeskunde
8. Shannahoff – Khalsa, D. (2010) Kundalini yoga; meditation for complex psychiatric disorders. New York: Norton & Company
9. Crazywise conference. (2019). Crazywise conference. Crazywise. Geraadpleegd op 26 februari 2022, van www.crazywise.nl.
10. De Kroon, J., (1999). Omzien naar de psyche; een kritisch-historische benadering van de psychiatrie. Amsterdam: Boom.
11. Van den Berg, David & van der Vleugel, Berber & Staring, A. (2010). Trauma, psychose, PTSS en de toepassing van EMDR. pp 2010. 303-328. Geraadpleegd op 26 februari 2022 van www.researchgate.net

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter