Integrative medicine in de geestelijke gezondheidszorg

22 Oct, 2013

Door: Erik Ouwerkerk

Op ongeveer de langste zomeravond van 2013 organiseert het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) in Groningen de bijscholing ‘Integrative Medicine in de (Geestelijke) Gezondheidszorg’ voor huisartsen, psychologen, psychiaters en andere belangstellenden. Een avond waarop een drietal sprekers de ontwikkelingen van IM in Nederland schetsen en aangeven hoe zijzelf verschillende behandelvormen integreren in hun praktijk. ‘Wellicht is de I van IM in de toekomst overbodig’, zo zegt gastheer Rogier Hoenders hoopvol in zijn inleiding.

Als eerste spreker laat Roger Hoenders bij wijze van introductie in de IM een lijst met verschillen tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde zien. Hoewel de visies op meerdere gebieden uiteen lopen, is met name het onderzoeksperspectief het grootste struikelblok. Op andere punten is er sprake van een gradueel verschil, waarbij de kampen van alternatief en regulier zich aan twee zijden van hetzelfde spectrum bevinden. Maar tussen het reductionisme en holisme lijkt er sprake van een tegenstelling, waarbij mensen óf het een óf het ander kiezen. Althans, dat was tot voor kort het geval. Vandaag de dag overbruggen steeds meer onderzoekers deze schijnbaar onoverbrugbare tegenstelling met hun (populair-wetenschappelijke) publicaties. Aanvankelijk regulier werkende artsen en hoogleraren, zoals Andrew Weil, Deepak Chopra, Kabat Zinn en Servan-Schreiber, laten zien dat het een het ander niet uitsluit en pleiten voor een integrale aanpak in de gezondheidszorg.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 29 in het VNGK 6/13. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter