Paard als spiegel

18 Aug, 2016

Door: Luise-Anna Kroon

Paarden leven in het hier en nu. Zij reageren instinctief, zonder oordelen en vooroordelen. En omdat deze trouwe viervoeters zo open en eerlijk zijn in hun communicatie, blijkt ‘paardencoaching’ een effectieve therapie te zijn om inzicht te krijgen in je gedrag. Carin Camp vertelt hoe een jonge cliënte met anorexia op gewicht kwam en weer gewoon met het gezin mee kon eten.

Bij paardencoaching wordt een beroep gedaan op de natuur van het paard. Een belangrijke eigenschap van het paard is dat hij een kuddedier is. Wanneer er gevaar dreigt, is samenwerken en communiceren in een kudde letterlijk van levensbelang. Een kudde is dan ook een hecht sociaal verband, dat diep in het paard verankerd is: de oudere merrie wijst de weg naar eten en drinken, de hengst jaagt de aanvallers weg en drijft het tempo op als er gevaar is. Verstoringen in de kudde worden direct en met zo weinig mogelijk inspanning opgelost. Deze natuurlijke eigenschappen maken dat het paard een expert is in non-verbale communicatie en samenwerking.

Meer informatie: www.carincamp.nl Lees het gehele artikel vanaf pagina 44 in het VNGK 5/16. Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Een belangrijk uitgangspunt van de natuurgeneeskunde is dat elke mens, dus ook elke natuurgeneeskundige, uniek is. Wat kunnen wij van elkaar leren om te inspireren en te reflecteren op eigen handelen? Journaliste Luise-Anna Kroon gaat voor de rubriek casuïstiek in gesprek met behandelaars en cliënten.

Laat een reactie achter