Yoga biedt vrouwen met borstkanker fysiek en mentaal verlichting

25 Jan, 2021

Psychologische en fysieke klachten tijdens of na een borstkankerbehandeling kunnen verminderd worden met de inzet van integratieve therapieën. In een studie is onlangs geëvalueerd in hoeverre borstkankerpatiënten zelf ervoeren baat te hebben bij yoga. Hiervoor werden 1049 vrouwen benaderd die in de Mayo Clinic Breast Disease Registry hadden aangegeven aan yoga te doen. Zij ontvingen een enquête, waarin hen werd gevraagd naar de invloed van yoga op diverse klachten. De antwoorden werden geëvalueerd aan de hand van de Wilcoxon Signed Rank Test.

Ruim 800 vrouwen (76 procent) vulden de enquête in, waarvan er 507 (63 procent) aangaven dat zij aan yoga deden gedurende of na hun kankerdiagnose. Klachten die hen stimuleerden om yoga te doen waren: pijn in de borsten of borstholte, lymfoedeem en angst. Slechts negen procent van de vrouwen was door een medisch professional verwezen naar yoga.

De overgrote meerderheid van de ondervraagde vrouwen rapporteerde positieve effecten van yoga. De grootste verbetering die zij ervoeren was het verminderen van de pijn in borst/borstholte. Daarnaast waren er ook significante verbeteringen op allerlei andere vlakken te zien, zowel mentaal als fysiek: zo verminderden de gewrichtspijn, spierpijn, moeheid, hoofdpijn, opvliegers, misselijkheid, depressie, slapeloosheid, lymfoedeem en angst. Verder nam de kwaliteit van leven door de yoga toe, zo bleek uit de ingevulde vragenlijsten.

De onderzoekers noemen het een belangrijk resultaat dat uit het onderzoek naar voren komt dat yoga zowel op mentaal als fysiek vlak soelaas biedt. Er is volgens hen namelijk tot nu toe nog weinig onderzoek naar de gunstige effecten op lichamelijk vlak gedaan.

Bronvermelding:
Patel, S.R. et al. Real-World Experiences With Yoga on Cancer-Related Symptoms in Women With Breast Cancer. Global Advances in Health and Medicine, first published: 8 January 2021, research article, DOI: 10.1177%2F2164956120984140