Yoga steeds populairder

30 Sep, 2021

De toenemende populariteit van yoga rechtvaardigt een onderzoek naar wie het beoefent en waarom. Een recente studie beschrijft de yogatrends onder Amerikaanse volwassenen van 2002 tot 2017.

Voor deze studie is in 2019-2020 een secundaire analyse gedaan van data uit de National Health Interview Survey (NHIS) van 2002, 2007, 2012 en 2017. Er werd een populatiegemiddelde gebruikt om een statistisch accurate schatting te maken van hoeveel yoga er in deze periode in de VS werd beoefend. Bovendien werden beschrijvende statistieken gebruikt om de sociodemografische en gezondheidsgerelateerde karakteristieken van yogabeoefenaars in kaart te brengen.

Uit de analyse blijkt dat yogabeoefening bijna verdriedubbelde in de Verenigde Staten: van 5,1 procent in 2002 naar 13,7 procent in 2017. Typische yogagebruikers waren alleenstaande, hoogopgeleide, blanke, volwassen vrouwen. Met de jaren werd de groep yogabeoefenaars jonger; verder waren er geen veranderingen in andere sociodemografische of gezondheidsgerelateerde factoren. Mensen gaven aan vooral aan yoga te doen voor een gevoel van welzijn of om klachten te voorkomen.

De onderzoekers concluderen dat yoga in de onderzochte periode flink populairder is geworden, en dan vooral onder jongvolwassenen vrouwen. Toekomstig onderzoek zou kunnen evalueren hoe yoga effectief en veilig kan worden geïntegreerd in preventieve geneeskunde, zo suggereren de onderzoekers tot slot.

Bronvermelding:
Zhang, Y. et al. Increasing Trend of Yoga Practice Among U.S. Adults From 2002 to 2017. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 27, No. 9, Original Articles.