Verwijzing naar de complementaire zorg bij borstkanker

24 februari 2020

Door Karlien Bongers

Niemand kan of weet alles. Er zijn mensen die veel verschillende dingen kunnen of een beetje weten van veel verschillende onderwerpen. Anderen hebben zich gespecialiseerd in één vakgebied en weer anderen kunnen vooral goed overzicht houden. Sommigen zijn goed met hun handen, met hun hoofd, en weer anderen in het verbinden van beiden. Ook zijn er mensen die het beste presteren als ze hun intuïtie volgen. En waar de een floreert in teamverband is dat voor de ander vooral bij solistisch werk. Voor sommigen is wedijveren nodig om het beste uit zichzelf te halen, terwijl anderen juist verlammen door een gevoel van competitie.

We zijn allemaal anders, met verschillende kennis en vaardigheden. Vanaf het begin van het bestaan van de menselijke soort heeft dat ons geholpen om te komen waar we nu zijn. Zo is de reguliere gezondheidszorg (in)gericht op het bestrijden van ziekten, klachten en beperkingen. Regulier medisch-wetenschappelijk onderzoek houdt zich dan ook vooral bezig met het determineren en elimineren van factoren die ons ziek maken. De prestaties van deze reguliere werkwijze zijn fantastisch als het gaat om de behandeling van acute ziekten zoals een blindedarmontsteking of sepsis. Mede daardoor zien we in de westerse wereld een verschuiving van het aantal acute ziekten naar meer chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, depressie en diverse vormen van kanker. Bovendien maakt de reguliere aanpak gebruik van nieuwe technologieën waardoor bijvoorbeeld een versleten heup kan worden vervangen en we zonder de schedel te hoeven lichten in het brein kunnen kijken.

Door de focus op ziekte van het lichaam, richten regulier werkende zorgverleners zich met name op het fysieke aspect van het menselijk bestaan. Doordat hun kennis gevoed wordt door regulier medisch-wetenschappelijk onderzoek, is het niet meer dan logisch dat er gezocht wordt naar de fysieke oorzaak die het lichaam ziek maakt. Vervolgens wordt er een fysieke behandeling gegeven om deze oorzaak te elimineren, zoals een operatie of medicatie. Technologie kan zowel bij het diagnostisch proces als bij de behandeling een belangrijke bijdrage leveren. Echter, zo succesvol als de reguliere aanpak is bij acute ziekten, ze schiet tekort bij de behandeling van chronische ziekten.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in het VNIG 2/20.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Crowley JJ, Ball L, Hiddink GJ. Nutrition in medical education: a systematic review. The Lancet Planetary Health. 2019;3:e379-389
  2. Witt CM, Cardoso MJ. Complementary and integrative medicine for breast cancer patiënts – Evidence based practical recommendations. The Breast. 2016;28:37-44
  3. Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE, Cohen M, Deng G, Hershman D et al. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patiënts treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2014;2014(50):346–358.
  4. Horneber M, Bueschel G, Dennert G, Less D, Ritter E, Zwahlen M. How Many Cancer Patiënts Use Complementary and Alternative Medicine: A Systematic Review and Metaanalysis. Integr Cancer Ther. 2012;11(3):187-203
  5. van de Poll-Franse LV, Mols F, Vingerhoets AJJM, Voogd AC, Roumen RMH, Coebergh JWW. Increased health care utilisation among 10-year breast cancer survivors. Supportive Care in Cancer. 2006;14(5), 436-443