Voorbij pijnmedicatie

20 februari 2018

Door: Karlien Bongers

Naar schatting hebben twee tot drie miljoen Nederlanders dagelijks pijn. Chronische pijn veroorzaakt naast een hoge zorgconsumptie ook een groot verlies aan arbeidscapaciteit en welbevinden. Pijnstillers hebben bijwerkingen en dragen het risico in zich tot verslaving. In juli 2017 verscheen in Amerika een rapport over de wetenschappelijke kennis van pijn. Hierin worden aanbevelingen gegeven over onder andere het gebruik van niet-medicamenteuze interventies bij pijn. De Nederlandse Zorgstandaard Chronische Pijn van april 2017 benoemt het belang van openheid over CAM-gebruik en de noodzaak van betrouwbare en toegankelijke informatie over CAM-behandelingen bij chronische pijn voor zowel patiënten als zorgprofessionals.

Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) is pijn ‘een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. Duurt de pijn langer dan drie maanden dan wordt er gesproken van chronische pijn. Hoeveel mensen er in Nederland dagelijks pijn hebben is niet precies te zeggen. Dit komt mede omdat pijn niet een ziekte is, maar een symptoom bij een scala van ziekten en aandoeningen zoals hartproblematiek, zenuwpijnen bij diabetes mellitus en myofasciale onbegrepen pijnsyndromen. Daarnaast ontstaat pijn bij een acuut letsel, zoals een spierscheur door overbelasting of na een operatie. Zo blijkt bijvoorbeeld van de miljoen mensen die per jaar worden geopereerd 30 procent, oftewel 300.000 mensen, ernstige pijn te hebben in de eerste 24 postoperatieve uren. Bij 10 procent van hen blijft de pijn langer dan drie maanden duren. Bij een grote epidemiologische studie uit 2006[1] bleek een op de vijf volwassen Europeanen te lijden aan chronische pijn, waarvan 88 procent al langer dan twee jaar. De pijn is volgens 34 procent van deze mensen zeer ernstig, met een pijnscore van 8 of hoger op een 10-puntenschaal.

Meer informatie: www.imconsortium.org

Lees het gehele artikel vanaf pagina 8 in VNIG 2/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Bronvermelding:

  1. Zorgstandaard Chronische Pijn, versie 28-03-2017.
  2. Voerman JS, Chomrikh L, Huygen FP. Patiënttevredenheid bij chronische pijn. Soest: SWP, 2015.
  3. The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Pain Management and the Opioid Epidemic: Balancing Societal and Individual Benefits and Risks of Prescription Opioid Use. July 2017.
  4. Herman PM, Anderson ML, Sherman KJ, et al. Cost-effectiveness of mindfulness-based stress reduction vs cognitive behavioral therapy or usual care among adults with chronic low-back pain. 2017 Oct 15;42(20):1511-1520.