Spontane remissie bij kanker

26 Oct, 2020

Door Karlien Bongers

Dat (kwaadaardige) tumoren ook zonder medische behandeling kunnen verdwijnen, is al eeuwenlang bekend. In de huidige reguliere geneeskunde spreekt men van spontane remissie als de kwaadaardige tumor en de eventuele uitzaaiingen (metastasen) verdwijnen zonder dat de aanbevolen behandelingsprotocollen voor de desbetreffende kwaadaardigheid zijn gevolgd. Men spreekt van spontane regressie als ze zo kleiner zijn geworden. Hoe vaak, bij wie en onder welke omstandigheden dit gebeurt, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat, hoewel er (deels) geen reguliere behandelingen (meer) worden gegeven, er in het leven en het lichaam van de zorgvrager, bewust of onbewust, iets gebeurt waardoor de tumorremissie/regressie niet ‘spontaan’ plaatsvindt.

In 2019 had volgens het CBS 3,5 procent van de Nederlanders kanker. Dat zijn 578.000 mensen, net iets meer dan het aantal inwoners van Den Haag. In datzelfde jaar werden 118.000 nieuwe kankerdiagnosen gesteld. Mensen met kanker ondergaan meestal een (lang) belastend behandeltraject. In 2017 waren daarvoor 144.000 ziekenhuisopnamen nodig en de behandelingen kostten zo’n zes miljard euro. Kanker hebben is, hoewel levensbedreigend, niet altijd dodelijk. Door vroegdiagnostiek en verbeterde behandelingen wordt kanker steeds vaker een chronische ziekte, waarbij ongeveer 70 procent van de mensen met deze diagnose vijf jaar later nog in leven is. Hoeveel mensen met kanker genezen, is onduidelijk. Los van het feit dat de diagnose je leven verandert en er na de kankerbehandeling vaak restverschijnselen blijven, wordt de prognose bij kanker aangeduid met overlevingsjaren en niet met kankervrije jaren. Zo groeien sommige kankers traag en kunnen na (tientallen) jaren toch uitzaaien (metastaseren), is tumorgroei en de neiging om te metastaseren afhankelijk van de soort kanker, leeftijd en gezondheid van de zorgvrager en is bovendien de kans op een tweede kanker hoger als iemand al kanker heeft. Wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen op basis van tumorkenmerken en het effect op (vijfjaars)overleving.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 16 in het VNIG 6/20. Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50 Bronvermelding:
  1. Cole WH, Everson TC. Spontaneous regression of cancer: preliminary report. Ann Surg. 1956;144(3):366-383.
  2. Challis GB, Stam HJ. The spontaneous regression of cancer. A review of cases from 1900 to 1987. Acta Oncol. 1990;29(5):545-550.
  3. Abdelrazeq AS. Spontaneous regression of colorectal cancer: a review of cases from 1900 to 2005. Int J Colorectal Dis. 2007;22(7):727-736.
  4. Kucerova P, Cervinkova M. Spontaneous regression of tumour and the role of microbial infection--possibilities for cancer treatment. Anticancer Drugs. 2016;27(4):269-277.
  5. Yilmaz MT, Elmali A, Yazici G. Abscopal Effect, From Myth to Reality: From Radiation Oncologists' Perspective. Cureus. 2019;11(1):e3860. Published 2019 Jan 9.
  6. van der Bij GJ, Oosterling SJ, Beelen RH, Meijer S, Coffey JC, van Egmond M. The perioperative period is an underutilized window of therapeutic opportunity in patients with colorectal cancer. Ann surg. 2009;249:727–34.
  7. Rediger J. Cured. The life changing Science of sponteneous healing. 2020. Flatironbooks. New York
  8. Turner K.A. Radicale remissie. De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken. 2015. Succesboeken.nl. Den Dolder.
  9. Servan-Schreiber D. Antikanker. Een nieuwe levensstijl. 2008. Kosmos. Utrecht.
  10. Vanschoubroek L, Sieh M. CAM-Cancer Consortium. Simonton Method. 2017. Geraadpleegd op 14 september 2020 van cam-cancer.org.

is chirurg (niet-praktiserend) en specialist Integrative Medicine. Ze heeft een eigen coachings- en adviespraktijk en is hoofddocent van de tweejarige STIBIG post-hbo-opleiding tot Integrative Medicine zorgverlener.

Laat een reactie achter