Oncologie Netwerk Midden Gelderland

18 Apr, 2023

Door Sanderijn Hubertse

Bewezen effectieve aanvullende zorg voor wie leeft met kanker: dat is waar Integrative Medicine zorgverlener Eugènie Wijburg zich voor inzet. Ik spreek haar in haar praktijkruimte in Arnhem, gevestigd in gezondheidscentrum Onder de Linden. Hier verzorgt zij oncologische massage en leefstijlbegeleiding bij kanker, waarbij ze graag samenwerkt met diverse disciplines. De combinatie met haar oorspronkelijke beroep als verpleegkundige, maakt dat zij zich handig beweegt in het reguliere en complementaire werkveld. Vanuit deze ‘tweetaligheid’ verbindt zij steeds meer beide zorgvelden met elkaar, met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen.

In de afgelopen tien jaar worden zorgverleners die van betekenis zijn in de oncologische (na-)zorg uitgenodigd om elkaar te ontmoeten binnen regionale oncologienetwerken. Doel van de initiatiefnemers is om efficiënte, effectieve en kwalitatief goede zorg te kunnen (blijven) bieden. De toename van het aantal netwerken laat zien dat zorgprofessionals de waarde erkennen van samenwerking en bereid zijn hierin te investeren. Zo ook in de regio Midden-Gelderland, waar Eugènie Wijburg betrokken is. Hier werd het overkoepelende orgaan ‘Oncologienetwerken Midden-Gelderland’ (ONMG) ter bevordering van de relatie tussen de eerste- en tweedelijnszorg geïnitieerd door adviesorganisatie Proscoop, in samenwerking met het Rijnstate Ziekenhuis en revalidatiekliniek Klimmendaal. Intussen zijn er in relatief korte tijd in Midden-Gelderland vijftien lokale oncologienetwerken ontstaan.

Vanuit haar deelname in Arnhem-Noord en de inspirerende samenwerking die hier ontstond, besloot Eugènie samen met een huidtherapeut een nieuw netwerk in Oosterbeek te starten. Om te beginnen was het van belang minimaal vijf reguliere zorgverleners hieraan te verbinden, zoals beschreven in door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) opgestelde uniforme kwaliteitscriteria.1 Zo werden een fysiotherapeut, psychosociaal zorgverlener en een diëtist betrokken. Daarnaast nodigden zij een huidtherapeut, psycholoog, praktijkondersteuner, logopedist en oedeemtherapeut uit. Vier keer per jaar hebben zij een netwerkbijeenkomst, met een goed gevuld programma en een aanbod van interessante lezingen. De contacten die ontstaan en de enthousiaste ervaringsverhalen van cliënten over de geleverde zorg, houdt de zorgprofessionals betrokken.

Meer informatie: www.oncologienetwerkmiddengelderland.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 34 in het VNIG 3/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor 3,50.

Bronvermelding:
1. Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie. Kwaliteitstoetsing oncologiezorgnetwerk. Geraadpleegd op 22 maart 2023 via nvpo.nl/zorg/oncologiezorgnetwerken
2. Smits E. Spreekuur integratieve oncologie in het ziekenhuis/. VNIG 2020;6: 10-15.
3. Kanker.nl. Complementaire zorg bij kanker. Geraadpleegd op 15 maart 203 via www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/complementaire-zorg-aanvullende-zorg-bij-kanker/algemeen/complementaire-zorg-bij-kanker#show-menu
4. OncologieZorgNetwerken. Toolbox voor startende oncologiezorgnetwerken. Geraadpleegd op 22 maart 2023 via oncologiezorgnetwerken.nl/toolbox
5. Busch M. Integrative Medicine bij kanker. VNIG 2022;3:54-57.
6. IKNL. Verwijsgids kanker. Geraadpleegd op 15 maart 2023 via iknl.nl/kanker-en-leven/zorgaanbod/verwijsgids-kanker

Verzameling van artikelen van schrijvers die op niet-regelmatige basis voor ons schrijven.

Laat een reactie achter