Ayurveda vermindert klachten bij vrouwen na borstkanker

21 Dec, 2020

Borstkanker komt veel voor: in 2018 werden wereldwijd bijna 2,1 miljoen vrouwen met deze ziekte gediagnosticeerd. De overlevingskansen zijn gelukkig toegenomen, dankzij betere screening, bewustwording en behandeling. Momenteel zijn er in de Verenigde Staten 3,8 miljoen vrouwen die borstkanker hebben overleefd. Na borstkanker houden zij vaak echter klachten die jarenlang kunnen aanhouden en de kwaliteit van leven beperken, zoals moeheid, onrust, depressie, verminderd cognitief functioneren en slaapstoornissen. In een studie is onderzocht in hoeverre een ayurvedische voeding- en leefstijlinterventie hen soelaas kan bieden.

De 32 deelnemers aan het onderzoek hadden kortgeleden een behandeling ondergaan die ook chemotherapie bevatte voor borstkanker in stadium I-III. Tijdens de studie waren zij vrij van een actieve vorm van borstkanker. De ayurvedische interventie omvatte individuele begeleiding op maat met yoga, marma (een vorm van acupressuur) en adviezen rond voeding en leefstijl.

Gedurende vier maanden werden er drie metingen uitgevoerd aan de hand van een aantal vragenlijsten over verschillende thema’s (kwaliteit van leven, slaapstoornissen, vermoeidheid, depressieve symptomen, onrust en stress). De metingen vonden voorafgaand aan, halverwege en aan het einde van de interventie plaats.

De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 48 jaar en 27 participanten (84 procent) deden de volle periode mee. Onder hen was de deelname aan de individuele sessies zeer hoog (99,5 procent). Er werden grote verbeteringen gemeten in het emotionele en cognitieve functioneren. Voor de algehele gezondheid werd een gemiddelde verbetering gezien. Er werden geen bijwerkingen geconstateerd als gevolg van de interventie.

De onderzoekers concluderen dat deze ayurvedische interventie uitvoerbaar en acceptabel was voor de deelnemers, klinische verbetering van de klachten liet zien en de kwaliteit van leven verhoogde. Zij pleiten voor meer en grootschaliger onderzoek.

Bronvermelding:
Dhruva, A. et al. A 4-Month Whole-Systems Ayurvedic Medicine Nutrition and Lifestyle Intervention Is Feasible and Acceptable for Breast Cancer Survivors: Results of a Single-Arm Pilot Clinical Trial. Global Advances in Health and Medicine, 1 December 2020.