Gunstige effecten yoga zichtbaar via neuro-imaging

11 Jan, 2021

Yoga wordt wereldwijd steeds populairder. Veel mensen doen aan yoga om fitter en flexibeler te worden, de dagelijkse stress te verminderen en zich energieker te voelen. Kortom: yoga past inmiddels voor velen bij een gezonde, actieve leefstijl. In een review is onderzocht in hoeverre de fysiek en mentaal gunstige effecten zichtbaar zijn in de hersenen.

In de review werden 34 studies onder de loep genomen die neuro-imaging gebruikten om de gunstige effecten van yoga op de hersenen in kaart te brengen. De gebruikte methodes in de studies waren: MRI (magnetic resonance imaging), PET (positron emission tomography) of SPECT (single-photon emission computed tomography).

De studies toonden aan dat yoga de hersenen op diverse manieren gunstig beïnvloedt. Zo verhoogde het de grijze massa in de insulaire cortex en hippocampus en ontstonden er nieuwe functionele verbindingen in de hersenen, vooral in het default mode network. Dit laatste is een netwerk in de hersenen dat vooral actief is tijdens rust, wanneer iemand niet gericht is op gebeurtenissen in de buitenwereld. Daarnaast was er een verhoogde activatie van de prefrontale cortex waarneembaar, wat de uitvoerings- en aandachtsfuncties in dit hersengebied verbeterde. Kanttekeningen bij deze review waren ondermeer dat sommige onderzoeken klein van opzet waren en dat er veel verschil was in de toegepaste onderzoeksprotocollen.

De onderzoekers concluderen op basis van het relatieve schaarse maar wel toenemende bewijs op basis van neuro-imaging dat yoga gunstige effecten heeft op het brein, zowel structureel als functioneel. Zij raden tot slot aan om niet alleen de invloed van yoga op het gezonde brein te onderzoeken, maar ook bij aandoeningen als depressie, angststoornissen en posttraumatische stressstoornis.

Bronvermelding:
Van Aalst, J. et al. What Has Neuroimaging Taught Us on the Neurobiology of Yoga? A Review. Front. Integr. Neurosci., 08 July 2020.