Verbeteren mindfulnessapps de (mentale) gezondheid?

09 Nov, 2020

Veel mensen gebruiken mindfulnessapps om zich beter te voelen. De effectiviteit van deze apps is echter nog onduidelijk en is om die reden onderzocht door universiteiten van Babeș-Bolyai (Roemenië) en Pavia (Italië). De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of affective disorders.

In de meta-analyse zijn 34 gerandomiseerde gecontroleerde trials bij elkaar gebracht uit onder meer PubMed, PsycINFO en de Cochrane Library. De gemeenschappelijke noemer in de studies was het gebruik van een app voor mindfulness meditatie als belangrijkste interventie om een gevoel van welbevinden en mentale gezondheid te verbeteren.

De effecten van de interventie met een mindfulnessapp (7566 gebruikers) werden vergeleken met een controlegroep. Er werden significante verschillen gevonden ten gunste van de appgebruikers rond stress, bezorgdheid, depressie en mentale gezondheid. Voor angst (distress) en een algemeen gevoel van welbevinden werden geen significante effecten gevonden.

De onderzoekers concluderen voorzichtig dat mindfulnessapps veelbelovend lijken om de mentale gezondheid te verbeteren. Omdat het om een beperkt aantal onderzochte studies gaat, die bovendien onderling van elkaar verschilden, moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Bronvermelding:
Gál, E. et al. The efficacy of mindfulness meditation apps in enhancing users’ well-being and mental health related outcomes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorder, 2020 Oct 7;279:131-142.