Yoga effectief bij metabool syndroom

20 maart 2018

Langdurige yogabeoefening vermindert de ontsteking die het metabool syndroom met zich meebrengt. Drie uur yoga per week gedurende een jaar zorgt voor een gunstige verandering van serumniveaus van adipokines bij mensen met een hoge bloeddruk, overgewicht en verstoorde bloedvetten (metabool syndroom). Dit blijkt uit een recente studie die werd uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit van Hong Kong (Supriya et al., 2018).

Adipokines zijn eiwitten die door het vetweefsel worden uitgescheiden. Een deel van deze stoffen is ontstekingsbevorderend en een ander deel remt juist ontstekingen. Door yoga te incorporeren in de leefstijl worden de ontstekingsremmende adipokines verlaagd en de ontstekingsremmende adipokines verhoogd. Dit is zeer heilzaam voor mensen met een sterk ontspoorde stofwisseling zoals bij metabool syndroom. Het syndroom wordt beschouwd als een voorstadium voor diabetes type 2. Er is dan sprake van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een beroerte.

Het onderzoek vond plaats onder 97 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar, met metabool syndroom en een hoge bloeddruk (systolische bloeddruk 140 mm Hg of diastolische bloeddruk ≥90 mm Hg). Deelnemers werden op basis van toeval toegewezen aan een yogagroep of een controlegroep. De eerste groep kreeg drie keer per week een uur yoga; de controlegroep kreeg geen behandeling.

Na een jaar waren in de yogagroep de ontstekingsbevorderende adipokines leptine, PAI-1 en chemerine verminderd met respectievelijk 27, 7 en 14 procent. In de controlegroep waren deze juist toegenomen met respectievelijk 9, 14 en 21 procent. De gemiddelde waarde van anti-inflammatoire adipokines was met 20 procent verbeterd in de yogagroep, terwijl deze in de controlegroep met 16 procent was gedaald. Deze bevindingen onderschrijven het gunstige effect van yoga bij metabool syndroom en bevestigen het belang van regelmatig bewegen voor de gezondheid.

Bron:
Supriya, R., Yu, A. P., Lee, P. H., Lai, C. W., Cheng, K. K., Yau, S. Y., … Siu, P. M. (2018). Yoga training modulates adipokines in adults with high-normal blood pressure and metabolic syndrome. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 28(3), 1130–1138.