Opschoning fysiologisch verklaard

17 Apr, 2023

Door Karlien Bongers

Voor zorgverleners die zijn opgeleid volgens de principes van de natuurlijke geneeswijzen en interventies gericht op de spijsverteringsorganen, is opschoning een centraal begrip. Door energetisch werkende zorgverleners wordt opschoning gebruikt om energetische banen en/of velden te zuiveren. Zorgverleners die werken volgens niet westerse gezondheidssystemen, zoals Traditional Chinese Medicine (TCM) of ayurveda, zullen afhankelijk van hun opleiding hun focus hebben op het opschonen (en helen) van orgaansystemen, gevoelens en gedachten en/of leefstijl. Voor de meeste reguliere zorgverleners is opschonen echter een onbekende term. Een medisch-fysiologische vertaling met uitleg over onderliggende mechanismen maakt het voor regulier opgeleide zorgverleners inzichtelijker hoe opschoning bijdraagt aan gezondheid.

Tijdens mijn reguliere opleiding tot arts/chirurg ben ik niet onderwezen in een begrip als ‘opschoning’. Noch in begrippen als dyscrasie (de lichaamsbelasting door vervuiling van lichaamssappen), ontgiften of ontslakken en onderliggende mechanismen zoals disbalans van het redoxmetabolisme, chronische ontstekingsreacties en verkorting van telomeren. Dat door te werken met energie, al dan niet via meridianen, drukpunten of chakra’s, de behandelaar invloed kan hebben op organen als lever en gal of op orgaansystemen zoals het darmstelsel, was geen onderdeel van mijn reguliere opleiding, net zomin als ons zelfgenezend vermogen. Als Integrative Medicine specialist bouw ik bruggen tussen de verschillende denk- en werkwijzen van reguliere en complementaire zorgverleners. Een medisch-fysiologische verklaring zoeken voor de effecten van natuurgeneeskundige opschoning helpt daarbij. Met als doel meer begrip en respect voor elkaars manier van denken en werken te genereren, om uiteindelijk de meest effectieve en goedkoopste interventie met de minste bijwerkingen te kunnen selecteren voor de individuele zorgvrager.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 3/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Bongers KM. De evolutie van ademen. VNIG 2022;6: 11-15.
2. Ballatori N, Krance SM, Notenboom S, Shi S, Tieu K, Hammond CL. Glutathione dysregulation and the etiology and progression of human diseases. Biol Chem. 2009;390(3):191-214. doi:10.1515/BC.2009.033.
3. Sies H, Berndt C, Jones DP. Oxidative Stress. Annu Rev Biochem. 2017;86:715-748. doi:10.1146/annurev-biochem-061516-045037.
4. Petrarca C, Viola D. Redox Remodeling by Nutraceuticals for Prevention and Treatment of Acute and Chronic Inflammation. Antioxidants (Basel). 2023;12(1):132. doi:10.3390/antiox12010132.
5. Labarrere CA, Kassab GS. Glutathione: A Samsonian life-sustaining small molecule that protects against oxidative stress, ageing and damaging inflammation. Front Nutr. 2022;9:1007816. Published 2022 Nov 1. doi:10.3389/fnut.2022.1007816.
6. Dodson M, Darley-Usmar V, Zhang J. Cellular metabolic and autophagic pathways: traffic control by redox signaling. Free Radic Biol Med. 2013;63:207-221. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2013.05.014.
7. Bongers KM. Telomeerlengste beïnvloeden met leefstijl. VNIG 2022;3:16-23.
8. Johnson SC, Rabinovitch PS, Kaeberlein M. mTOR is a key modulator of ageing and age-related disease. Nature. 2013;493(7432):338-345. doi:10.1038/nature1186.

is chirurg (niet-praktiserend) en specialist Integrative Medicine. Ze heeft een eigen coachings- en adviespraktijk en is hoofddocent van de tweejarige STIBIG post-hbo-opleiding tot Integrative Medicine zorgverlener.

Laat een reactie achter