03-voorwoord
VNGK 2/14

De maart/april editie is een special over Kanker, met o.a. een prachtig interview met Karlien Bongers, dit jaar dagvoorzitter symposium Nature by the Sea met als thema ‘Samen sterker tegen kanker’.

* Voorwoord, ‘Samen sterker tegen kanker’, door Ellen Vunderink
* Column bruggenbouwen: Kanker en Immunotherapie, door Irene de Vries
* Karlien Bongers dagvoorzitter ‘Nature by the sea’, door Ria Teeuw
* Medische basiskennis: Ook een cel is een holistische eenheid, door Els Smits
* The Cure to Cancer Summit, door Els Smits
* De praktijk van…, door Anna Myrte Korteweg
* Mind-bodytherapieën en complementaire zorg bij kanker, door Fleur Kortekaas
* Dr. Adriaan Visser over psychosociale zorg bij kanker, door Ria Reeuw
* Roland Lugten over niet-toxische tumortherapie, door Els Smits
* Belangrijke factoren bij ontstaan en het genezen van kanker, door Henk Fransen
* Integratieve oncologie, brug tussen brein en hart?, door Wilko van der Vegt
* Gabriël Devriendt over nieuwe kennis en mogelijkheden in de behandeling van kanker, door Els Smits
* 10-stappenplan bij kanker, door Henk Fransen
* Twee werelden in één ziekenhuis, door Lydia Kimman

Voorwoord: Samen sterker tegen kanker

Eén op de drie mensen krijgt te maken met kanker. En hoewel veel mensen genezen of nog jaren leven na de diagnose, lijkt de diagnose ‘kanker’ toch een onheilstijding. Dat komt natuurlijk ook doordat dit ziektebeeld zoveel vaker voorkomt dan vroeger.

Helaas kreeg ik, terwijl wij middenin de voorbereidingen voor dit themanummer en het symposium zaten, zelf ook te maken met kanker. Mijn moeder blijkt borstkanker te hebben, gelukkig goed behandelbaar. Hierdoor heb ik mogen ervaren hoe betrokken en aandachtvol de behandelend chirurg is en hoe zorgvuldig zij met mijn moeder communiceert. In de onzekere tijd van de onderzoeken was dat nog veel belangrijker dan ik wist, het gaf meer vertrouwen en steun dan ik had kunnen bedenken.

Het belang van sociale steun, geestelijke rust en vertrouwen wordt in de artikelen veelvuldig benadrukt. Zowel vanuit onderzoeksgegevens als door ervaringen. Hieraan wijden we veel aandacht in deze editie. Ook geven wij ruimte aan nieuwe inzichten, kennis en interventies die mogelijk zijn op het gebied van voeding, suppletie, fytotherapie, homeopathie en natuurgeneeskunde.

In de artikelen van dit nummer wordt door deskundigen steeds weer bevestigd dat juist bij kanker reguliere en complementaire behandelwijzen elkaar aan dienen te vullen. Het symposium dat plaatsheeft op 14 juni in Noordwijk heeft dan ook niet voor niets de titel gekregen:

Nature by the Sea +: Integrative Oncology. samen sterker tegen kanker

Juist omdat de diagnose zoveel angst inboezemt, is het belangrijk dat CAM-therapeuten zoals wij, weet hebben van wat onze cliënten meemaken als ze de diagnose kanker krijgen. En welke complementaire interventies mogelijk en nuttig zijn bij de behandelingen die hen worden aangeboden. En vooral hoe wij de veiligheid van de cliënt kunnen borgen.

Wij hopen dat dit themanummer en het symposium de integratieve oncologie sterker maakt.

handt. ellen