3-voorwoord
VNGK 3/14

De mei/juni editie heeft als rode draad ‘Hoofdzaken’, met o.a. een mooi artikel Albert Jansen over persoonlijkheidsstoornissen.

* Voorwoord, Bewust genuanceerd, door Ellen Vunderink
* Column Bruggenbouwen: Ik 2.0, door Irene de Vries
* Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen, door Albert Jansen
* Rebalancing, bij de pijn blijven, door Anna Myrte Korteweg
* Medische basiskennis: De ontsteking, door Els Smits
* Onzekerheid bij veranderingsprocessen, door Hermien Bogaard
* De praktijk van…, door Ria Teeuw
* Medische kennis: De psoas, door Petra van Os
* De invloed van ons voedingspatroon op onze geest, door Yvonne van Stigt
* Fascinerende fascia, door Els Smits
* Pesten, veel kinderen en volwassenen lijden eronder, door Ria Teeuw
* Kun je hoofdzaken van bijzaken onderscheiden?, door Carola Duis-Hendrikx
* Medische kennis: DPP-IV, door Elly Korzelius
* Wetgeving: meldcode huiselijk geweld, door Ria Teeuw
* De belangrijkste reis is de reis naar binnen, door Petra van den Heuvel
* Column Marketing en Reclame, door Brenda Dekkers
* Reflexpunt, door Annelise Pires Ferreira

Voorwoord: Bewust genuanceerd

In het Vakblad staan weinig stellige uitspraken. Dat is geen toeval. Wij willen zorgvuldig zijn. Wij zijn ons er steeds van bewust dat ‘de waarheid’ niet bestaat. Het wonder van de natuur heeft alles op aarde en in de kosmos uniek gemaakt.

Natuurlijk zijn er ook veel overeenkomsten tussen mensen. Dat maakt dat behandelingen voor vergelijkbare ziektebeelden voor veel mensen gelijk kunnen zijn. Valeriaan maakt de meeste mensen
rustig, massage ontspant en het doet wonderen als iemand echt gehoord wordt.

Maar er zijn even zovele verschillen. Verschillen die te maken hebben met fysieke constitutie, opvoeding, ervaringen… met wat niet? Ieder mens is anders en reageert dus ook anders op behandelingen.

Daarom zijn wij voorzichtig met stellige uitspraken. Er zijn ontelbaar veel behandelvormen en middelen die het zelfgenezend vermogen van de mens kunnen stimuleren. Sommige daarvan werken voor heel veel mensen, andere voor een paar of voor een enkeling.

Natuurlijk is het belangrijk om met getallen te onderbouwen dat een behandelvorm of een middel veel mensen helpt. En het spreekt voor zich dat wij ook uitgaan van de overeenkomsten tussen mensen en de mogelijkheden die dat biedt voor behandelingen en het inzetten van middelen.

Toch zul je in VNGK niet vaak claims tegenkomen, ook niet als deze gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Wij verliezen nooit uit het oog dat ieder aspect vele facetten heeft, dat er zoveel is dat we niet weten en niet in de hand hebben.

Daarom zijn we in het Vakblad zelden stellig.
Bewust.

handt. ellen