VNIG, nummer 4/2020

22 Jun, 2020


In de juli/augustus editie staat o.a. een mooi artikel van Ingrid van Dijk over ‘Mens-zijn in crisistijd’.

* Hoe gaat het met u en de uwen?
* Trauma zit in een klein hoekje, door Henne Arnolt Verschuren
* Mens-zijn in crisistijd, door Ingrid van Dijk
* Traumasensitieve yoga, door Els Smits
* Zielsverlies bij trauma, door Karlien Bongers
* Angst, door Marieke Lebbink
* Covid-19, door Nadja van de Kleut
* Cees Tjeerdema over meridiaan-kleurentherapie, door Toine de Graaf
* De praktijk van Nazeema Adams, door Ingrid van Dijk
* Sterven, tijd voor een ander verhaal, door Ineke Visser (Koedam)
* Als de batterij leeg loopt, door Toine de Graaf
* Palliatieve homeopathie, door Christine Zürcher
* Corona en onze praktijken, door Tine Goedhart
* Afscheid nemen, door Tine Goedhart
* Consult op afstand houden, door Brenda Dekkers
* Door de crisis heen, door Karlien Bongers

Voorwoord: Hoe gaat het met u en de uwen?

Of met jou en de jouwen? Nooit eerder heb ik die vraag zo vaak gehoord als de afgelopen maanden. Of de angst en de maatregelen terecht waren, wordt door sommigen steeds meer in twijfel getrokken. De meningen over en visies op wat waar en niet waar is, lopen enorm uiteen.

Een dezer dagen raakte ik, zonder dat ik het wist, in gesprek met een internist. Terwijl ik buiten liep in een groep nieste iemand en anderen reageerden daarop. De internist zei zachtjes: ‘in de buitenlucht loop je nauwelijks risico’. In het gesprek dat zich daarna ontspon, liet hij duidelijk merken niet blij te zijn met alle vormen van misinformatie over het virus en de verspreiding ervan, wereldwijd.

Ik wil u graag bekennen dat ik me geen mening durf te vormen hierover. De informatie die ik verzamel is weinig coherent en het vraagstuk is complex. Bovendien weet ik niets van aerosolen en R0. Wat mij wel duidelijk is, is dat we kritisch mogen zijn. Ik verzamel informatie – kennis, ervaringen en feiten – met als doel mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet blind achter de massa aan te lopen.

Hoe doet u het in deze tijd? Hoe informeert u zich en hoe reageert u op richtlijnen? Daar zijn we heel erg benieuwd naar! Schrijft u ons op redactie@vnig.nl?

Met een natuurlijke groet en extra veel goeds.

handt. ellen