VNIG, nummer 5/2021

12 Aug, 2021


In de september/oktober editie staat o.a. een mooi artikel van Karlien Bongers over 'Verslaving en het onbewuste'.

* Zomervakantie, door Els Smits
* Verslaving als sociaal verschijnsel, door Henne Arnolt Verschuren
* Ontslaving: van troostprijs naar balans, door Casper Beukema 
* Verslaving en het onbewuste, door Karlien Bongers 
* Signaleren van problematisch middelengebruik, door Nienke van der Heide 
* Moedig hertje, door Marieke Lebbink
* Verlangen naar geluk, door Marlene van Lier 
* Inslapen: Euthanasie of palliatieve sedatie, door Nienke van der Heide 
* De praktijk van Mira Kurris, door Ingrid van Dijk 
* Sauna als gezondheidsinterventie, door Karlien Bongers 
* Euritmietherapie, door Cisly Burcksen 
* Het zelfgenezend vermogen energetisch bezien, door Merel de Waard 
* Kwalitatief onderzoek in het psychosociale domein, door Fleur Kortekaas 
* Je bent toch wel op Twitter???, door Brenda Dekkers 
* Verslavend, door Karlien Bongers

Voorwoord: Zomervakantie

Wat is het toch heerlijk om tijdens de zomervakantie de boel tijdelijk even de boel te laten. Om uit te rusten en op te laden. Om te genieten. Veel buiten zijn, nieuwe dingen zien, nieuwe mensen ontmoeten en de vrijheid om op elk moment van de dag te bepalen wat je nu gaat doen. Voor mensen die de zekerheid hebben dat ze daarna hun gewone bezigheden en structuur weer kunnen oppakken, voelt het als iets wat je de rest van je leven zou kunnen doen.

Want het dagelijks leven dreigt zich soms te bewegen richting een opeenstapeling van gewoontes en automatismen. Coronatijd maakte dat in sommige gevallen alleen maar erger. Dan kan de zingeving bijna ongemerkt uit zicht raken en dan ligt een verslaving, aan werk, aan de telefoon, aan games, aan suiker, aan alcohol of andere middelen, op de loer. Het vult een gat, maar slechts tijdelijk. Verslaving is een verstoorde balans tussen zoeken en vinden, een zoektocht zonder einde zegt Casper Beukema in het openingsartikel van dit nummer

Niemand is vrij van het risico op verslaving op enig moment in zijn leven. Begrip van de onderliggende mechanismen van een verslaving helpt om te zien hoe je er zelf beter mee om kunt gaan of hoe je je cliënt hier in kunt ondersteunen. Met de accentartikelen in dit nummer hopen wij bij te dragen aan dat begrip.

Met een hartelijke groeten,

Els