03-voorwoord
VNGK 4/14

De juli/augustus editie heeft als rode draad ‘Eetstoornissen’, met o.a. een mooi artikel van Trudy Vlot over ‘Eetstoornissen: oorzaak en gevolg’.

* Voorwoord, Geluk, door Ellen Vunderink
* Column Bruggenbouwen: Orthorexie of het gevaar van overdrijven, door Irene de Vries
* Gerard Jansbergen over de kansen in de gezondheidszorg, door Els Smits
* ROM in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Wat kunnen we er van leren?, door Marij Schüsler
* Medische basiskennis: Statines, door Els Smits
* Eetstoornissen: Oorzaak en gevolg, door Trudy Vlot
* De praktijk van…, door Anna Myrte Korteweg
* Ixta Noa verandert jezelf, door Els Smits
* Hyperinsulinemie en met aandacht eten, door Birgit de Greve en Christel Stevens
* Nederlands eerste ‘Master of Science in herbal Medicine’, door Ria Teeuw
* ‘Earthing’ of Aarden, door Jan van Stiphout
* Onderzoek: Fundamenteel bewijs voor homeopathie, door Toine de Graaf
* Seksueel misbruik, door Ria Teeuw
* Wetgeving: De WGBO binnen het complementaire veld, door Toine de Graaf
* Zelfgenezend vermogen versus overleven, door Niels Hildering
* Expeditie Gezondheid, door Martje van der Poll
* Reflexpunt, door Tineke Kleine Deters

Voorwoord: Geluk

Ruim een half jaar geleden vertelde mijn dochter dat ze wist waarover ze haar afstudeerscriptie wilde schrijven. Het feit dat de economische situatie in een land wordt gebruikt als maatstaf voor het welzijn van de inwoners was voor haar de trigger om het verband tussen die twee te gaan onderzoeken. Een paar weken geleden heb ik, tot mijn grote geluk, met haar mogen meelezen in de laatste fase. Het was heel erg leuk om zo mee te maken hoe zij denkt en werkt. En het was ook een geruststelling dat onderzoeken al decennialang uitwijzen dat het verband tussen welvaart en welzijn verdwijnt als aan de meest basale behoeften is voldaan. Geld maakt niet gelukkig, wetenschappelijk bewezen.

De relatie tussen welvaart en welzijn mag dan beperkt zijn, de relatie tussen geluk en gezondheid is dat zeker niet. Dankzij het NIKIM, het Nationaal Informatie en Kenniscentrum voor Integrative Medicine, hoorde ik kort geleden al wat uitkomsten van het jaarlijkse congres over Integrative Medicine en Health dat onlangs in Miami is gehouden. Dit was er één van: de manier waarop we denken en omgaan met emoties beïnvloedt onze mate van geluk.

Voor onze volgende editie zal Fleur Kortekaas een uitgebreid artikel schrijven over de bijzondere opbrengst van dit congres. Een aanrader! Hoe mooi is het dat regulier opgeleide artsen zoveel onderzoek doen naar alternatieve behandelvormen!

De rode draad in dit Vakblad is ‘eetstoornissen’. Een onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken belichten. Zelfvertrouwen en zelfacceptatie lijken cruciaal, het verband tussen geluk en fysiek welbevinden is duidelijk.

Wij wensen je een gelukkige zomer!

handt. ellen