VNIG, nummer 5/2023

23 Aug, 2023


In de september/oktober editie staat o.a. een mooi artikel van Annemiek Brumsteede over 'Hydrolaten en de vijf elementenleer'.

* Onze Vakbladformule, door Els Smits
* Wat je naar buiten brengt zal je redden, door Henne Arnolt Verschuren
* De lever: transformator en coördinator, door Karlien Bongers 
* Lever- en galblaasklachten en het darmmicrobioom, door Els Smits 
* Hydrolaten en de vijf elementenleer, door Annemiek Brumsteede 
* (Over)leven en de lever, door Marieke Lebbink
* De praktijk van Maryke Hulshof, door Ingrid van Dijk 
* Symbiose en narcisme, door Henne Arnolt Verschuren 
* Reflexzonetherapie bij trigeminusneuralgie, door Diana van der Meer-van Goozen 
* Samenwerken in een ecosysteem van geestelijke gezondheidszorg, door Toine de Graaf 
* Massage- en psychotherapie ontmoeten elkaar, door Sanderijn Hubertse en Marcel van Dam 
* Gestolde energie bevrijden, door Ria Teeuw 
* Onderzoek naar werkzame elementen, door Armelle Demmers 
* Gal spuwen is goud waard, door Brenda Dekkers 
* Spraakverwarring, door Karlien Bongers

Voorwoord: Onze Vakbladformule

Het Vakblad verschijnt zes keer per jaar en iedere editie heeft een 'accent', zoals we dat noemen. We lichten hierin een bepaald onderwerp uit, waarbij de eerste drie artikelen ingaan op aspecten van dat accent. Ieder nieuw jaar starten we met een onderwerp dat uitnodigt tot even stilstaan en bezinning. De overige vijf accenten in een jaar betreffen: een orgaan, aandoening of lichaamsfunctie; een psychosociaal onderwerp; leefstijl en/of zelfzorg; een energetisch onderwerp en praktijkvoering of therapeutische vaardigheden. Zo zorgen we jaarlijks voor een gevarieerd aanbod. Elke editie bevat daarnaast een aantal niet aan het accent gebonden artikelen, omdat er nog zoveel meer is om over te informeren

Dan de columns. Iedere editie opent met de column van Henne Arnolt Verschuren, die met zijn psychosociale blik een bijzondere kijk op het accent geeft. Natuur- en darmdiëtist Marieke Lebbink verzorgt de column Voeding en Brenda Dekkers weet ons op schalkse wijze uit te nodigen om proactief en misschien zelfs een tikje brutaal te zijn in onze marketing. We sluiten ieder blad af met de column van Karlien Bongers, waarin zij uiting geeft aan de manier waarop ze Integrative Medicine integreert in haar leven.

Ook bevat elk nummer een aantal rubrieken, zoals De praktijk van, waarin Ingrid van Dijk therapeuten interviewt over hoe hun pad ze geleid heeft naar de plek waar ze nu zijn. In de rubriek Samenwerken, geschreven door verschillende auteurs, lees je over mooie samenwerkingsinitiatieven, zoals tussen complementaire behandelaars onderling en met reguliere zorgverleners. Deze wordt afgewisseld met de rubriek Toegepast onderzoek, waarin Armelle Demmers het belang van onderzoek in de complementaire zorg in actuele voorbeelden uitlegt. Dit jaar zijn we gestart met de rubriek Casuïstiek waarin lezers een casus uit een praktijk presenteren en onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Iedereen is uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

Ik wens je veel leesplezier in deze nieuwste editie over lever en galblaas.

Met hartelijke groeten,

Els