VNIG, nummer 1/2020

16 Dec, 2019


In de januari/februari editie staat o.a. een mooi artikel van Els Smits over ‘Verbondenheid en dankbaarheid’.

* In memoriam Ab Meenink, door Ellen Vunderink
* Zinvinding, door Henne Arnolt Verschuren
* Verbondenheid en dankbaarheid, door Els Smits
* De wortels van de geneeskunde, door Anna Kruyswijk-van der Heijden 
* Innerlijke ruimte, door Els Smits 
* Pas op de plaats, door Marieke Lebbink
* Geïnspireerd werken en leven, door Marlene van Lier 
* Kan Nederland nog gelukkiger?, door Karlien Bongers 
* De praktijk van Edith de Jong, door Karin de Jonge
* De kracht van verhalen, door Nienke van der Heide 
* Schrijf je gezond, door Floor van Orsouw 
* De natuur als bodem van ons bestaan, door Rineke Dijkinga 
* Echt contact geeft zin aan zorg, door Hetty Jansen-Verhagen 
* In afstemming met je hart komen, door Luise-Anna Kroon 
* Het starten van een praktijk, door Tine Goedhart
* Waar ben ik mee bezig?!, door Brenda Dekkers
* Zin geven, door Karlien Bongers

Voorwoord: In memoriam Ab Meenink

Onze tijdschriften, het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg en OrthoFyto, werden voor ons vormgegeven door Ab Meenink van Inline Design. Ab deed dat met veel aandacht en liefde. Hij was een vakman pur sang, creatief tot op het bot. Hoofdredacteur Ellen Vunderink zat voor elke editie een dag lang met hem achter het beeldscherm te stoeien met beeld en tekst. ‘Jullie hebben echt veel te veel tekst’, zei hij dan regelmatig. ‘Ja, maar we willen informatie overbrengen’ antwoordde Ellen steevast. Dankzij Ab zijn onze tijdschriften wel veel prettiger leesbaar geworden en daar zijn we blij mee. Hoewel hij vond dat we te veel tekst hebben, las Ab die wel. De inhoud sprak hem aan. Als hij het idee had dat iets bij hem paste, dan gaf hij dat een plek in zijn leefstijl. Misschien is dat wel typerend voor Ab: dat hij openstond voor alles wat op zijn pad kwam en dat hij zo oordeelloos en genuanceerd was. Maar nu is hij niet meer.

Tot het enorme verdriet van eenieder die hem en zijn vrouw Geke kende, zijn beiden op uiterst tragische wijze omgekomen. ‘Geraakt door deze zinloze dood – Voorgoed uit ons midden maar nooit uit ons hart’ staat op de rouwbrief. Dat geldt voor ons ook; wij zullen Ab nooit vergeten. Hij was sympathiek en liefdevol, geduldig en coöperatief, vasthouden als het nodig was en hij heeft onze bladen zo mooi gemaakt. Wij zijn met onze gedachten bij zijn trouwe medewerker en bij de familie, en we zijn stil dat het lot deze weg heeft genomen.

Gerrit van Bemmel & Ellen Vunderink
Uitgeverij Arcturus