VNIG, nummer 3/2020

20 Apr, 2020


In de mei/juni editie staat o.a. een mooi artikel van Fleur Kortekaas en Els Smits over ‘Natuurlijk zorg in tijden van corona’.

* Corona, de wereld en wij
* Natuurlijke zorg in tijden van corona, door Fleur Kortekaas en Els Smits
* Ouder worden, door Henne Arnolt Verschuren
* Een slimme meid is op de overgang voorbereid, door Paula Kragten
* Welbevinden en zelfzorg tijdens de overgang, door Marjan Groefsema
* Voeding en basissuppletie bij de overgang, door Vera van Randwijck
* Gezond oud, door Marieke Lebbink
* Wat geur al niet kan betekenen, door Ellen Vunderink
* Grenzen stellen vanuit je kern, door Marlene van Lier
* De praktijk van Lianne van Schaik, door Ingrid van Dijk
* Het zelfgenezend vermogen volgens Ab Straatman, door Els Smits
* Een geslaagde fusie, door Nienke van der Heide
* De eenvoud van ayurveda, door Luise-Anna Kroon
* Verslaglegging in je praktijk, door Tine Goedhart
* Google Mijn Bedrijf, door Brenda Dekkers
* Overgang, door Karlien Bongers

Voorwoord: Corona, de wereld en wij

De wereld schudt op haar grondvesten on de de corona-epidemie. Vrijwel iedereen wordt geraakt in veel aspecten van haar of zijn leven. Het is een angstige tijd. En velen onder ons vragen zich af wat we nu kunnen betekenen. Er zijn in korte tijd platforms en websites opgericht waar mensen die hulp nodig hebben in contact kunnen komen met mensen die hulp kunnen bieden. Jong en oud en mensen van alle gezindten en politieke kleur zoeken elkaar op om deze situatie in gezamenlijkheid tegemoet te treden waarbij zo goed als mogelijk voor eenieder wordt gezorgd. Op sociale media bieden talloze behandelaars in de natuurlijke zorg onlineconsulten aan, betaald en onbetaald. Deze zijn vooral gericht op het versterken van het immuunsysteem en de mentaal-emotionele weerbaarheid. Dat is natuurlijk van groot belang. Toch zouden we in deze crisis juist ook uw aandacht willen vragen voor het belang van de reguliere zorg. De interventies die ziekenhuizen nu kunnen bieden zijn cruciaal voor velen, en helaas ontoereikend voor veel anderen.

De vraag die vaak wordt gesteld, is wat wij nu te bieden hebben. In China en Korea worden uiterst interessante verbeteringen gezien dankzij toediening van zeer hoge doses vitamine C en de inzet van Chinese kruiden. De kracht van homeopathie is tijdens eerdere epidemieën aangetoond. De redactie van onze tijdschriften heeft in (wetenschappelijke) databases gezocht naar natuurlijke interventies die toegepast kunnen worden. Een eerste resultaat daarvan staat in dit nummer.
In OrthoFyto 3/20 zal een uitgebreider verslag komen van wat de zoektocht heeft opgeleverd.

Voor nu wensen wij u kracht, liefde en verbinding.

Met heel ons hart,
Gerrit van Bemmel, Ellen Vunderink, Fleur Kortekaas, Els Smits en René de Vos